Efbet с 200лв. начален бонус Спорт и 1000лв Казино

Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия разкри детайли от проучване за вредите от хазарта

Вреди от хазарта

Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия (Public Health England), изпълнителна агенция към Министерството на здравеопазването и социалните грижи, разкри детайли – в това число цели, предмет, методи и участващ екип – от първото задълбочено проучване на вредите, свързани с хазартните игри.

Проучването бе обявено през април тази година като гост от стратегията на Комисията по хазарта за борба с вредите от хазарта в периода от 2019 до 2022 г.

Според Асоциацията по обществено здравеопазване в Англия, целта на проучването е да се “опише обхвата, детерминантите и вредите, идващи със залагането, заедно със социалната и икономическата тежест от тази дейност“.

Те отбелязват, че ще бъдат необходими допълнителни анализи, за да се направят генерални изводи и да се попълнят пропуските в съществуващия набор от изследвания.